תכלת קברנה פרנק 2016

היין יוצר ללא תוספות כלשהן וללא
ביסולפיט. היין מצטיין בטעמים עמוקים
של פרי ואדמה ישראלית. היין לא עבר
תהליכי סינון והצללה.
הרכב: קברנה פרנק )%100)
%5.14 אחוזי אלכוהול
כרם עליה, עפרה, 850+
יישון: עשרה חודשים בחביות עץ אלון

139.00